thumb image

Oferta

Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz w małych grupach 2-3 osobowych przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, również dla dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Terapia pedagogiczna  przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w uczeniu się – m.in. mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią, nie lubiących się uczyć, mających kłopoty z koncentracją uwagi, cierpiących na nadpobudliwość psychoruchową, oraz dla wszystkich innych, którym powinno się przywrócić powodzenie w edukacji.

W ramach różnorodnych zajęć, dostosowanych do każdego dziecka w sposób indywidualny, realizujemy:

pcq

 • – terapię dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
 • – terapię dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
 • – terapię dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)
 • – terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia).

Pomagamy również w eliminowaniu niepowodzeń edukacyjnych oraz emocjonalno-społecznych poprzez:

pcq

 • – realizację programu skutecznej nauki – rozwijanie procesów poznawczych, koncentracji, uwagi, pamięci, myślenia, nauka skutecznego notowania, sprawnego czytania itp
 • – uzupełnianie braków dydaktycznych po dłuższej absencji dziecka w szkole
 • – korepetycje przedmiotowe nadrabiające zaległości szkolne
 • – przygotowanie dzieci do sprawdzianów, testów w zakresie szkoły podstawowej,
 • – naukę uczenia się – trening umiejętności skutecznej nauki
 • – przygotowanie do testu trzecioklasisty

 Dla najmłodszych, stojących na progu szkoły zapewniamy:

pcq

 • – przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły (zapewnienie dzieciom tzw. „dobrego startu” – wspomaganie rozwoju psychoruchowego,
 • – przygotowanie do nauki czytania i pisania, zabawy logopedyczne,
 • – rozwijanie zdolności poznawczych,
 • – rozwijanie umiejętności społecznych,
 • – budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji z innymi

 

 

CENNIK

 

Dla rodziców organizujemy spotkania wspierające w wychowaniu, oferujemy również indywidualne porady i konsultacje oraz krótkie formy warsztatowe dla studentów i nauczycieli.

Tutaj: [Kalendarz spotkań]znajdują się informacje o najbliższych zajęciach warsztatowych dla nauczycieli, studentów, rodziców. Zapraszamy.