thumb image

Słownik Sowy cz.2

Kategoria: Gabinet terapii

Kiedy nas coś niepokoi w rozwoju naszego dziecka udajemy się do poradni w celu uzyskania opinii i wsparcia. Często podczas czytania wskazówek oraz fachowych określeń występujących u naszego dziecka dysfunkcji, zastanawiamy się co one tak na prawdę znaczą. Tym artykułem rozpoczynam „Słownik Sowy” wyjaśniający niektóre pojawiające sie na opiniach określenia.

 

D

Dysleksja rozwojowa  to specyficzne trudności w uczeniu się m. in. czytania, pisania, liczenia u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Specjaliści wyróżniają różne rodzaje dysleksji rozwojowej:

• dysleksja:         trudności w czytaniu
• dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, popełnianie błędów ortograficznych
• dysgrafia:        trudności w opanowaniu czytelnego pisania, zniekształcenia strony graficznej pisma
• dyskalkulia:    trudności w uczeniu się matematyki, liczeniu
• dyspraksja:     trudności z wykonywaniem precyzyjnych czynności ruchowych

F
Procesy poznawcze.

Służą one do tworzenia i modyfikowania wiedzy na temat otoczenia, która ma wpływ na nasze zachowanie. Do głównych procesów poznawczych zaliczamy: percepcję, uwagę, pamięć, myślenie.

K
Koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Jest to umiejętność łączenia tego, co oczy widzą z tym, co ciało wykonuje czyli zharmonizowana praca ruchów gałek ocznych z ruchami całego ciała. Koordynacja wzrokowo – ruchowa kształtuje się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka. Jest niezbędna do wykonywania wielu czynności takich jak: pisanie, rysowanie, gra w piłkę, jazda na rowerze. Nie jest czynnikiem wrodzonym, dlatego istotne jest by zachęcać dziecko do wszelkiej aktywności od najmłodszych lat.

Z
Zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej .

Objawy zaburzeń można zauważyć już w pierwszym roku życia dziecka. Dziecko nie raczkują, zazwyczaj gorzej utrzymują równowagę w pozycji siedzącej i stojącej. W wieku poniemowlęcym dziecko może mieć problemy z naśladowaniem ruchu linii prostej w pionie i poziomie, nie przejawiać zainteresowania rysowaniem, czy zabawami manipulacyjnymi. W późniejszym okresie rozwojowym objawy te nasilają się, co może mieć wpływ na obniżenie sprawności całego ciała. Dziecko słabo biega, skacze, jest niezdarne, jego rysunki są prymitywne, ma problem z układaniem puzzli czy klocków.

Możliwość komentowania artykułu jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.